6183 EHS

6183 sayılı Kanunun 79. maddesine istinaden düzenlenen haciz bildirilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına elektronik ortamda Bankalara tebliğ edilmesi ve bu tebliğlere Bankalar tarafından elektronik ortamda cevap verilmesi ihtiyacını karşılamak üzere E-Haciz ürünü geliştirilmiştir.

Ürün, TMSF ile Bankalar arasında web servis bağlantısı kurarak veri alışverişinin güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlar.