E-DEFTER SİSTEMİ

Yaz E-Defter uygulaması, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden, www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslarda belirtilen elektronik defterin oluşturulması amaçlanarak, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuştur.

Kullanıcı dostu arayüz sayesinde defter oluşturma işlemleri kolay ve anlaşılabilir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sürecin kolay ve anlaşılabilir oluşu sayesinde kullanıcıların tereddüte düşmeden defterleri oluşturması, bu sebeple de zamandan ve iş yükünden büyük ölçüde tasarruf etmesi amaçlanmıştır. Böylece amaçlanan hızlı ve verimli denetim süreci gerçekleşmiş olur.


Ürün Özellikleri

Şirket Bilgileri

Uygulamaya giriş yapıldığında E-Defterde kullanılacak olan şirket bilgileri ve SMMM bilgileri ekranı görüntülenir.

Windows Tabanlı

Kurulumu yapılan uygulamaya masaüstünden kolayca erişim imkanı sunar.

Kolay Defter Oluşturma

Auto-complete özelliği ile ay ve yıl bilgileri girilen defterin başlangıç ve bitiş açıklamaları otomatik olarak doldurulur. Defter elektronik olarak imzalanabilir.

Zaman Damgası

Deftere, istendiği taktirde zaman damgası eklenebilir.

Büyük Defter Oluşturma

Ait olduğu dönem seçilerek Defter-i Kebir(Büyük Defter) oluşturulabilir.

Onaylı Berat Dosyası Yükleme

GİB’den gelen onaylı berat dosyası sisteme upload edilebilir.

Defter Arama

Dönem ve defter tipi bilgileri girilerek, o döneme ait defterler görüntülenebilir.

Taslak Defter

Oluştururken işlemlerin yarım kaldığı defterlere ulaşılabilir.


Yevmiye ve Defter-i Kebir(Büyük Defter) oluşturma işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, fiziki olarak defterlerin basılması ve onay süreçlerini elektronik ortama taşıması sebebiyle işgücünden tasarruf etmenizi sağlar ve insan kaynaklı hataları büyük ölçüde ortadan kaldırır. Sonuç olarak fiziki arşivlemeye gerek kalmaz. Defterlerin fiziki olarak basılması için gerekli olan kağıt, basım makinesi, basım malzemeleri gibi kalemlerden tasarruf etmenizi sağlar.


Referanslar

Birleşik Fon Bankası A.Ş.