E-HACİZ SİSTEMİ

Yaz E-Haciz Sistemi, 6183 sayılı Kanunun 79. maddesine istinaden düzenlenen haciz bildirilerinin TMSF(Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu), TB(Ticaret Bakanlığı) ve diğer ilgili kamu kurumları adına elektronik ortamda Bankalara tebliğ edilmesi ve bu tebliğlere bankalar tarafından elektronik ortamda cevap verilmesi ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir.

Kullanımı kolay arayüz sayesinde elektronik haciz bildirileri kolay ve anlaşılabilir şekilde oluşturulabilmektedir. E-Haciz Sistemi elemanları sayesinde ilgili kamu kurumları ile BGM(Banka Genel Müdürlüğü) arasındakı dosya transfer işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.


Ürün Özellikleri

Entegrasyon

Kolay bir şekilde bankacılık sistemine entegre edilen ürün sayesinde bankalar kısa bir sürede cevap paketlerini oluşturup gönderir.

Web Tabanlı

Veri alıcı taraf ile veri gönderici taraf arasında yazılım ve donanımdan bağımsız bir veri iletişimi sağlanır.

Manuel Paket Oluşturma

Entegrasyon gerektirmeyecek durumlar için hazırlanan basit arayüzler sayesinde bankalar cevap paketlerini kısa süre içinde oluşturup gönderir.

Protokoller

İlgili kamu kurumlarının protokollerinde belirtilmiş maddeler, ürün sayesinde kolayca gerçekleştirilir.

Sorgulama

Kullanıcılar birtakım kriterlerin girişini yaparak gelen veya giden paketler arasında arama yapabilir.

Raporlama

Gelen veya giden paketlerde yapılan sorgulama sonucu çeşitli formatlarda (excel,xml,pdf) raporlanabilir.

Kullanıcı Girişi

Active Directory ile authentication sağlanabildiğinden dolayı sisteme giriş işlemi kolay bir şekilde gerçekleşir.

Loglama

Kullanjıcı giriş/çıkışları, kullanıcı bazlı yapılan işlemler ve hataların logları detaylı bir şekilde tutulduğundan dolayı, herhangi bir problem yaşandığında, nokta atışı çözümler üretilir.


E-Haciz bildirisi oluşturma işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, fiziki olarak belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi ile onay/imza süreçlerini elektronik ortama taşıması sebebiyle işlemlerin büyük ölçüde hızlanmasını sağlar. İnsan kaynaklı hataları büyük ölçüde ortadan kaldırır.


Referanslar

T.C. Ticaret Bakanlığı
QNB Finansbank