HUKUK TAKİP SİSTEMİ

 

Hukuk Takip Sistemi, Hukuk Departmanı olan şirketler/kurumlar için geliştirilmiş, web tabanlı, güvenli şekilde çalıştırılabilen bir yazılımdır. Dava,icra ve hukuk dosyalarının bilgisayar ortamında, başlangıç aşamasından sonuçlanana kadar kayıt altına alınmasını ve takibini sağlar. Yapısı itibariyle sayıca az dosyaya sahip daha küçük ölçekli hukuk ofisleri ile sayıca çok fazla dosyaya sahip, çok büyük hukuk ofisleri ve şirketlerin/kurumların kullanımına uygundur.

Kullanıcı tanımlı ve hiyerarşi bazlı yetkilendirme ile dosya avukatı, grup amiri ve/ veya birim müdürlerinin bilgisi dışında dosyalarda değişiklik yapılması engellenerek çok kademeli bilgi güvenliği sağlanır. Sistem, yöneticileri bilgilendirecek ve stratejik kararlar verilmesine yardımcı olacak anlamlı göstergeler ve periyodik raporlar üretir. Böylece dava, icra ve hukuk dosyalarını eski usul takibini bir kenara bıraktırarak hem avukat ve ilgili departman çalışanlarının iş yükünü azaltır, hem de zamandan büyük ölçüde tasarruf etme imkanı sunar.


Ürün Özellikleri

UYAP entegrasyonu

UYAP entegrasyonu sayesinde, belli bir sayıdan fazla dosyanız var ise dosya bilgilerine erişim çok kolay olmaktadır.

Dava ve İcra Envanteri

Sisteme kaydedilmiş dava ve icralar bir envanter içerisinde detaylı olarak tutulmaktadır.

Sınırsız Taraf ve Muhatap Kaydı

Sistemdeki davalara konu olsun ya da olmasın, sayısız taraf ve muhatap eklenebilmektedir.

Avukatların İş Yükü ve Kurum İstatistiği

Avukat bazlı olarak iş yükü takibi ve istatistiki bilgiler izlenebilmektedir.

Mütalaa, Mevzuat ve Emsal Karar Takibi

Bir dosya ile ilişkili olabilecek tüm konuların takibi sistem üzerinden yapılabilir.

Duruşma Takvimi ve Uyarı Sistemi

Etkin takvim ve uyarı sistemi sayesinde ilgili avukatlar duruşmalardan her daim haberdar olur.

Log Mekanizması ve Akış

Dava dosyaları ile alakalı yapılan işlemler bir akış halinde izlenebilir.

Ara Karar ve Gereği

Gerçekleşen duruşmalar sonucu alınan kararlar, gerekçeleriyle birlikte sisteme girilip, görüntülenebilir.


Yaz Bilgi Sistemleri olarak, günümüz dünyasının içinde bulunduğu, varolan tüm kurum ve kuruluşların kaçınılmaz bir biçimde içinde bulunduğu ve bulunması gereken dijital dönüşüm süreci içerisinde yerinizi almanız için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda, dava, icra ve hukuk dosyalarınızın yaşam döngüsünü, uçtan uca, elektronik ortamda takip etmenize imkan veren Hukuk Takip Sistemi ile sizler de dijital dünyadaki yerinizi sağlamlaştırın.


Referanslar

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Birleşik Fon Bankası A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası
Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.