İNSAN KAYNAKLARI PORTALI

Beş çalışandan yüzbinlerce çalışana her ölçekteki kurum ve kuruluşlar için, bir insan kaynakları yazılımında ihtiyaç duyacağınız her türlü esnekliği , yetkinliği ve işlevi barındıran, alanında son derece kapsamlı bir yetki ve güvenlik yönetimi sağlayan YAZ İnsan Kaynakları Portalını 30 yıla yakın tecrübemiz ve teknoloji birikimimiz ile birlikte sunuyoruz.


Ürün Özellikleri

Kullanıcı Arayüzü

Program teknolojik altyapısının yanı sıra hem kullanıcı dostu hem de göze hitap eden bir arayüze sahiptir.

Modüler Yapı

Çalışan Yönetimi, Seçme ve Yerleştirme, Performans, Kariyer Gelişim, İzin ve Rapor gibi farklı pek çok modülü ve bu modüller arasındaki bağlantı sayesinde İnsan Kaynaklarının bütün işlerinin tek bir program çerçevesinde toplanmasını sağlar.

Esneklik

Program sağladığı zengin kırılım çeşitliliği ile küçük, orta ve büyük boyuttaki bütün firmaların organizasyonuna uygun yapı ve şema oluşturulması esnekliğini sağlar.

Ortak Alan

Kariyer Portalı ile firmaların iş ilanlarını yayınlayabileceği, hem çalışan adaylarının hem de firmanın buluşabileceği ortak alanı oluşturur.

Dinamik

Çalışan Yönetimi Modülünün dinamik yapısı sayesinde çalışan bilgilerine ait veri çeşitliliğinin firma tarafından yönetilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlar.

Etkin Değerlendirme Mekanizması

Seçme ve Yerleştirme Modülü ile adayların bir havuzda toplanarak her aday için işletilebilir değerlendirme sürecinin kolayca uygulanmasını sağlar.

Performans ve Kariyer Gelişim Modülü

Performans Modülü ve Kariyer Gelişim Modülü sayesinde firmanın çalışma veriminin ölçülebilmesinin yanı sıra bütün çalışanların çizmek istedikleri kariyer yolu ve bu yol üzerinde kendilerini geliştirebilmek için atılması gereken adımlarda yardımcı, İnsan Kaynaklarına ise yönetilebilir bir sistem sağlar.

Yol Haritası ve Formlar

Sistem içerisindeki bütün modüllerde kullanılabilecek, firmanın kendi kültürüne göre oluşturabileceği Yol Haritaları ve Formlar ile bu modüllerdeki onay mekanizmasının (işleyişin) baştan sona İnsan Kaynakları tarafından belirlenebilmesini sağlar.


Referanslar