ÖDEME YÖNETİM SİSTEMİ

 

Ödeme Yönetim Sistemi(ÖYS), kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin içinden gelen ödeme talimat ve taleplerinin iç tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygun bir şekilde zamanında hazırlanabilmesi, ödemelerin vaktinde yapılabilmesi ve kayıt altına alınabilmesi, takip edilebilmesi, sorgulanabilir ve raporlanabilir hale getirilmesi amacıyla bir ödeme talebinin başlangıcından ödenmesine kadar olan süreçlerin iyileştirilmesi ve elektronik ortama alınabilmesini amaçlamaktadır.


Ürün Özellikleri

WEB tabanlı

Her yerden , herhangi bir tarayıcı aracılığıyla sisteme erişim sağlanabilir.

Kullanıcı Girişi

Active Directory ile authentication sağlanabildiğinden dolayı sisteme giriş işlemi kolay bir şekilde gerçekleşir.

Ödeme Talimatı Oluşturma

Sistemdeki şablonlar aracılığı ile otomatik olarak ödeme talimatı oluşturulabilir.

Ödeme Talebi Kaydetme

Ödeme taleplerinin kaydı sistem üzerinde tutulup, izlenebilir.

Kurum İçi Sistemlerle Kolay Entegrasyon

Departmanların kendilerine özel olarak kullandiği diğer sistemlerle uyumlu çalışabilir.

Ödeme Talebi Şablonu Oluşturma

Ödeme taleplerini standardize edebilmek adına, gerekli şablonlar oluşturulabilir.

Ödeme Talebini Aktarma

Güvenli bir şekilde kredi kuruluşlarına ilgili ödeme talepleri aktarılabilir.

Özel Raporlama Mekanizması

Kullanıcıların ya da kurum yöneticilerinin işlemleri takip edebildiği raporlamalar yapılabilir.


Yapılması gereken ödemelerinizin, ödeme talebinden ödemenin gerçekleştiği ana kadar tüm yaşam döngüsünü elektronik ortamdan takip edebilirsiniz. Ödeme talimatı için gerekli olan bilgi/belge ve imzaları eksiksiz olarak temin ve kontrol edebilirsiniz. Sistemin otomatik özellikleri sayesinde işgücü ve zamandan ciddi bir tasarruf sağlayıp, daha verimli bir çalışma ortamı tesis edebilirsiniz.


Referanslar