VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

 

Varlık Yönetim Şirketlerinin, üçüncü firmalardan temlik alınan alacaklarının takibi ve tahsiline ilişkin çeşitli bilgilerin bilgisayar ortamında düzenli bir şekilde, fiziksel evrağı ile birlikte saklanması ve raporlanmasının sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir yazılımdır. Varlık Yönetim Sistemi dahilindeki modüller aracılığı ile; alacakların kaydı, izlenmesi, masraf ve tahsilat girişlerinin yapılması, faiz hesabının yapılması, gerektiğinde alacak üzerine protokol eklenmesi, protokole ait ödeme planının oluşturulması sağlanır. Güncellemeler ile alacak takip ve tahsiline dair işlemlerin yapılmasını sağlar.

Varlık Yönetim Sistemindeki modüller içerisinde yer alan ekranlar zaman kaybı ve tekrar veri girişine izin vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımla, işlemler düzgün ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmekte ve optimum verimliliğe ulaşılmaktadır.


Ürün Özellikleri

Alacak kaydı, takibi, ve tahsilatı

Bir alacağın oluşmasından tahsilatına kadar tüm aşamalar sistem üzerinden yönetilebilir.

Tahsilat Aktarma Mekanizması

Uygulama üzerinden tahsilat aktarım işlemleri gerçekleştirilebilir.

Vergi Tahsil ve Takibi

Sistem içerisindeki dosyalara konu olan vergiler takip edilebilir, tahsil edilebilir.

Teminatlara ilişkin ipotek, rehin, haciz, ekspertiz kaydının yapılması

Sistemdeki dosyalarla ilişkili teminatlarla ilgili gerekli kayıtlar tutulabilir.

Alt servis- Hukuk Bürosu Girişi

Kurum bünyesine yeni hukuk bürosu ya da alt servis eklenebilir ve dosyalarla ilişkilendirilebilir.

Log Mekanizması ve Akış

Dosyalar hakkında yapılan işlemler bir akış halinde uygulama üzerinden izlenebilir.

Protokol ve Temlik Sözleşmesi Kaydı

Dosyalarla ilişkili protokoller ve temlik sözleşmeleri sistemde tutulabilir.

Firma Değerlendirme Formunun üretilmesi ve Hiyerarşik Onayı

İhtiyaç duyulan formlar sistem tarafından üretilip, onaylanması sağlanabilir.


Varlık Yönetim Sistemi, genelde birden çok tarafın işbirliği/ortaklığı ile gerçekleşmekte olan alacak takiplerinin mali sonuçlarını herhangi bir ekstra işlem gerektirmeksizin ve karmaşık olabilecek hesaplamaları basitleştiren modülleriyle Varlık Yöneticilerinin asıl işlerine odaklanmalarını sağlar.


Referanslar

Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.