KVKK YAPTIRIMLARI NELERDİR?

KVKK Yaptırımları Nelerdir?

 

  • 10. maddesinde belirtilen veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda 5.000 Türk Lirasından 100.000 Türk Lirasına kadar,
  • 12. maddesinde aktarılan veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar,
  • 15. maddesinde Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar,
  • 16. maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.