Denetim Yönetim Sistemi

DYS; Bağımsız Denetim Şirketleri, Kamu Kurumları veya Özel Şirketlerin iç ve dış denetim birimleri tarafından Denetim Faaliyet Planlaması ve takibi için kullanılır.

Genel amacı tüm denetimleri akış, plan, içerik ve sonuç olarak kayıt altına almak, kolay bir şekilde takip edebilmek, sorgulanabilir ve raporlanabilir hale getirmek olan program, esnek altyapısıyla kullanan kurumun işleyişine uygun olarak geliştirilebilir. Program aynı zamanda kurum içindeki personelin iş yükünün kontrol edilmesi ve verimli kullanılmasını da sağlamaktadır. 

Net C# ve SQL Server altyapısını kullanan program, servis tabanlı mimari ile yazılmıştır. Denetim için gerekli tüm sistemler ile (Ödeme Yönetim Sistemi, Hukuk Takip Sistemi, vb.) servisler üzerinden entegre olarak bilginin toplanmasını ve işlenmesini sağlar.

Sistemde bulunan iş akış yapısı ve yönetim raporları ile açık konuların takibi ve çözümlenmesini kolaylaştırır.