+90 0212 288 53 73

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü,Teknoloji Geliştirme Bölgesi, A2 Blok,No:Z02,Esenler/İSTANBUL

YAZ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Yaz Bilgi Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”, veya “Yaz”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.


Mersis No : 0612004981200014
İnternet Adresi : www.yaz.com.tr
Telefon Numarası : 212 288 53 70
E-Posta Adresi : info@yaz.com.tr
Adres :Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü,Teknoloji Geliştirme Bölgesi, A2 Blok,No:Z02,Esenler/İSTANBUL

 


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

     Veri Kategorizasyonu

     Kimlik Bilgisi


     Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Kimlik İbrazı Halinde Kimlikte Yer Alan Bilgiler

     Kişisel Veri İşlenme Amacı

 

 •  Yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 •  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 •  İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması
 •  Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi
 •  Hukuksal süreçlerin yürütülmesi
 •  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 •  Talep ve şikâyetlerin takip edilmesi
 •  Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 •  Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 •  Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
 •  Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 •  Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi
 •  Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi
 •  Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
 •  İş ortakları ile iş süreçlerinin yürütülmesi
 •  Bilgi güvenliği ve acil durum yönetimi süreçlerinin gözetilmesi
 •  İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 •  Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi
 •  Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
 •  Hizmetlerin müşteriye ulaştırılması süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi
 •  Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi
 •  Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 

     Hukuki Sebebi
 •  Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
 •  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
 •  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 •  Eski tür kimliklerde bulunan kan grubu bilgisi için “Açık Rıza”
     Toplanma Yöntemi      Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

 

     Veri Kategorizasyonu

     Fiziksel Mekân Güvenliği


     (Kamera Kaydı, Ziyaretçi Kayıtları)

     Kişisel Veri İşlenme Amacı
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması
 • İş yeri güvenliğinin sağlanması
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
 • Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
     Hukuki Sebebi      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
     Toplanma Yöntemi      Kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt sistemi, kamera sistemleri aracılığı ile toplanmaktadır. (Otomatik, yarı otomatik, otomatik olmayan yollar)

 

     Veri Kategorizasyonu

 

     İşlem Güvenliği Bilgisi


     (IP bilgisi, internet sitesi giriş ve çıkış bilgileri)

     Kişisel Veri İşlenme Amacı
 • İş yeri güvenliğinin sağlanması
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
 • Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
     Hukuki Sebebi      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
     Toplanma Yöntemi      Kişisel verileriniz, kurum teknik alt yapımız teknolojik sistemler aracılığı ile toplanmaktadır. (Otomatik yollar)

 

     Veri Kategorizasyonu      İletişim Bilgisi
     (Telefon, E-Posta, Adres, Cep Telefonu Numarası)
     Kişisel Veri İşlenme Amacı
 • Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması
 • Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi
 • Hukuksal süreçlerin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Talep ve şikâyetlerin takip edilmesi
 • Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
 • İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi
 • Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • İş ortakları ile iş süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Bilgi güvenliği ve acil durum yönetimi süreçlerinin gözetilmesi
 • Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
 • Hizmetlerin müşteriye ulaştırılması süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
     Hukuki Sebebi
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgiliolmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerininişlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
     Toplanma Yöntemi      Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, işortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

 

     Veri Kategorizasyonu

     Finansal Bilgi


     (IBAN numarası, Banka Bilgisi, Ödeme Bilgileri, Vergi Numarası, Vergi Dairesi)

     Kişisel Veri İşlenme Amacı

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması
 • Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi
 • Hukuksal süreçlerin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Talep ve şikâyetlerin takip edilmesi
 • Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi
 • Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
 • Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 

     Hukuki Sebebi
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
     Toplanma Yöntemi      Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

 

 

     Veri Kategorizasyonu

     Müşteri İşlem Bilgisi


     (IBAN Numarası, Banka Bilgisi, Ödeme Bilgileri, Vergi Numarası, Vergi Dairesi)

     Kişisel Veri İşlenme Amacı
 •  Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi
 •  Hukuksal süreçlerin yürütülmesi
 •  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 •  Talep ve şikâyetlerin takip edilmesi
 •  Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 •  Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 •  Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
 •  Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 •  Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi
 •  Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi
 •  Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
 •  Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi
 •  Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
 •  Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi
     Hukuki Sebebi
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
     Toplanma Yöntemi      Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

 

     Veri Kategorizasyonu

     Çalışan İşlem Bilgisi


     (Giriş Çıkış Kayıtları)

     Kişisel Veri İşlenme Amacı

 

 • İş yeri güvenliğinin sağlanması
 • İş süreçlerinin yönetimi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
 • Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
     Hukuki Sebebi
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
     Toplanma Yöntemi      Kişisel verileriniz, kartlı giriş sistemleri aracılığı ile toplanmaktadır.
     (Otomatik, yarı otomatik, otomatik olmayan yollar)

 

     Veri Kategorizasyonu

     Hukuki İşlem Bilgisi


     (İcra takip evrakları, Hukuki süreçlere dair dava dosyası bilgiler)

     Kişisel Veri İşlenme Amacı
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
 • Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
     Hukuki Sebebi

 

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
     Toplanma Yöntemi      Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

 

     Veri Kategorizasyonu

     Risk Yönetimi Bilgisi


     (Denetim ve teftiş raporları)

     Kişisel Veri İşlenme Amacı

 

 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
 • Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
     Hukuki Sebebi      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
     Toplanma Yöntemi      Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

 

     Veri Kategorizasyonu

     Görsel ve İşitsel Bilgi


     (Fotoğraf, Ses Kaydı)

     Kişisel Veri İşlenme Amacı

 

 • Çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
 • Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 

     Hukuki Sebebi      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
     Toplanma Yöntemi      Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

 

 

 

 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


2. başlıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, Şirket faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),
 • Banka ve finans kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan tedarikçilere, iş ortaklarımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikâyetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • Kurumumuzun iş süreçlerinde hizmet tedarik ettiği ilgili tedarikçi firmaya, iş ortağımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikâyetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

 • aktarılmaktadır.

 

 


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ


Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

 


İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Bu kapsamda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 
Yaz Bilgi Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi

 

back to top

Закажите звонок

lets-call-you-icon

Свяжитесь с нами

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.