Vizyon / Misyon
Kalite Politikamız
BGYS Politikamız

Biz Kimiz?


1992 yılında Mardata adıyla kurulan şirketimiz ortaklık yapısındaki değişikliklere paralel olarak, 1994 yılında Baysis, 2002 yılında Yaz Bilgi Sistemleri ve Ticaret A.Ş adını almıştır. YAZ, Core Banking yazılımı ile finans sektöründe başlayan uzmanlığını; iş süreçleri yönetimi ve dış kaynak kullanımı, organizasyonel verim ve iş zekası kullanımı konularında anahtar teslimi projeler üreterek diğer sektörlere de yaymıştır.

Sektörde Yaz Farkı


Firmalardaki kritik geçişleri başarıyla tamamlayan, bir Bilişim Teknolojileri şirketi olarak anılan YAZ, deneyimli, geniş kadrosu ve R&D konusundaki ezber bozan çalışmalarıyla sektördeki ender kuruluşlardan birisidir.

Müşterilerimiz; orta ve büyük ölçekli kurumlar, bankalar, holdingler, tüketici finansmanı şirketleri, özel finans kurumları ve telekomünikasyon şirketleridir.

Hakkımızda
Kalite Politikamız
BGYS Politikamız

Vizyonumuz


      Yurtiçindeki ve yurtdışındaki müşterilerimize yazılım geliştirme ve katma değerli çözüm hizmetleri sunmak, Java, Oracle, .NET teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz projeler ile müşteri ağımızı genişletmek,

      ARGE yatırımları ile teknolojik gelişmeleri ürünlerimize yansıtmak ve yeni teknolojileri ile yeni ürünler / pazarlar yaratmak, Güvenilir, çözüm sağlayıcı, kendisini sürekli geliştiren, daha iyi hizmet, daha mutlu müşteri, daha mutlu çalışan felsefesini benimseyen bir organizasyon oluşturmak,

      Etkin eğitimler ile personel bilgi ve beceri gelişimine imkan sağlamak, Seçkin çalışanlarımızla iş mükemmeliyetini hedefleyerek; müşterilerimizin projelerinde zaman, içerik, kalite ve bütçe hedeflerini yakalayabilmelerini sağlamak.

Misyonumuz


      1992 yılında Mardata adıyla kurulan şirketimiz ortaklık yapısındaki değişikliklere paralel olarak, 1994 yılında Baysis, 2002 yılında Yaz Bilgi Sistemleri ve Ticaret A.Ş adını almıştır. YAZ, Core Banking yazılımı ile finans sektöründe başlayan uzmanlığını; iş süreçleri yönetimi ve dış kaynak kullanımı, organizasyonel verim ve iş zekası kullanımı konularında anahtar teslimi projeler üreterek diğer sektörlere de yaymıştır.

Hakkımızda
Vizyon / Misyon
BGYS Politikamız

Kalite Politikamız


“Yurtiçinde ve Yurtdışında güvenirliği, kaliteli hizmeti, proje başarıları, sunulan ürün ve hizmette farklılıkları ile global marka olmak; müşterilerimize, çalışanlarımıza kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmak için”;

 • Yurtiçindeki ve Yurtdışındaki bankalara yazılım hizmeti sunmak, müşteri ağını genişletmek
 • Yurtiçindeki bankalar ve diğer kuruluşlara, özel çözümler ve dış kaynak kullanım hizmeti sunmak
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini kaliteli hizmet ile karşılamak,
 • Ürünlerinde kullanmakta olduğu Java, Oracle ve benzer teknolojilerle gerçekleştirdiği büyük çaplı projeleri finans sektörünün diğer sahalarına ve finans sektörü dışına taşımak,
 • Güvenilir, çözüm sağlayıcı, kendisini sürekli geliştiren, daha iyi hizmet, daha mutlu müşteri, daha mutlu çalışan felsefesini benimseyen bir organizasyon oluşturmak,
 • ARGE yatırımı yaparak, ürünlerde teknolojik gelişmeleri sağlamak ve yeni teknolojiler ile yeni ürünler / yeni pazarlar yaratmak,
 • COBIT implemantasyonunun gerçekleştirilmesi için Şirket içi gerekli çalışmaların yapılması ve elde edilen deneyimin satılabilir bir servis haline getirilmesini sağlamak,
 • Etkin eğitimler ile personel bilgi ve beceri gelişimine imkân sağlamak,
 • Seçkin çalışanlarımızla iş mükemmelliyetini hedefleyerek; kaliteyi ve teknolojik gelişmeleri, 25 yılı aşan iş tecrübemiz ile birleştirip müşterilere rekabetçi, güvenilir, yüksek kaliteli çözümler sunmaktır.
 • İletişim yollarını açık tutarak Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmektir.

Hakkımızda
Vizyon / Misyon
Kalite Politikamız

BGYS Politikamız


Firmamız, yönetimi olarak, Kalite Yönetim Sistemi'nde ifadesini bulmuş olan misyon, vizyon ve politikalarına bağlı olarak, her türlü işletme ve kurumda, yerel ve geniş alan ağlarına dayalı bilgi teknolojileri alt yapı kurulumunu gerçekleştirmekte, işletilmesi ve desteği ile operatörlük ve danışmanlık hizmetleri vermekte, işletme ve kurumların yüksek teknik bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren bilgi işlem ihtiyaçlarını outsource (dış hizmet) yöntemi ile karşılamaktadır.

Bilgi güvenliği, kurumun, şirketin ürettiği, hazırladığı ve taraflarına karşı sorumlu olduğu bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması faaliyetleridir. Bu faaliyetler bilginin, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsayacak şekilde korunmasını sağlamalıdır.

Firmamızın bilgi güvenliği faaliyetlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetler:

 • Bilgi işlem hizmetlerinin devamlılığı kişilerden bağımsız, kurumsal bir çatı altında, BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır.
 • Yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren ağ kurulumlarının yapılandırılması BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır.
 • Kurum / kuruluşlarda var olan ağların sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde verilecektir.
 • Bilgi işlem altyapısı / donanım / yazılım sistemine dayalı rutin işlerde operatörlük hizmetlerinin verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması BGYS kapsam ve sınırları içinde yer alacaktır.
 • Müşterilerimizin, sözleşme dâhilinde hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / süreç / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülecektir.
 • BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği sağlanacaktır.
 • BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır.

Firmamız bilgi güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli kontrol mekanizmaları kurmaktadır. Kontrol hedeflerinin belirlenmesi, kontrollerin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması için bir taslak çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmada kontrollerin bağlı olacağı risk yönetimi ve risk denetimi yapısı kurulmuştur.

Özellikle dış kaynak kullanımına dayalı olarak hizmet talep eden kuruluşlara yönelik çalışmaları olan firmamız kendisinden hizmet alan kurumların / kuruluşların en önemli sermayesi, varlığı olan bilgilerinin iyi veya kötü niyet aranmaksızın, 3. taraflarca kullanılmasının garantisini vermek zorundadır. Şartnamelerin öngördüğü ve sözleşme hükümleri içinde yer alan, kurum / kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlardaki en yüksek icracı yapının zorunlu gördüğü yasalara ve ilgili mevzuat kurallarına uyumlu faaliyetlerde bulunmak temel bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu gereklilikleri yerine getirmek amacı ile gerek donanım ve yazılım bazında düzenlemeler yapılacak, gerek tüm personelimizin farkındalık – bilinçlendirme – uygulama – geliştirme eğitim ve alıştırmaları gerçekleştirilecektir.

Bilgi güvenliğinin diğer bir boyutu ise iş devamlılığı yönetiminin sağlanmasıdır. Bu nedenle gerekli yedek yapıları sağlanarak herhangi bir iş devamlılığı yapısında firmamız Sorumluluğuna giren alanlardaki kırılma ve kopma durumları bertaraf edilecektir.

Bilgi güvenliği politikamızı desteklemek üzere kurulan BGYS dokümantasyonunda

 • Uyulması gereken kurallar
 • Prosesler
 • Prosedürler
 • Kontroller

yer almaktadır.

Çözüm Ortaklarımız


Kariyer Noktası


Yaz Bilgi Sistemleri, iş ortaklarının gereksinimlerine öncelik veren, yaptığı işe inanan ve kendini sürekli geliştiren, eğitimli, deneyimli, takım ruhuna inanan bir personel yapısına sahiptir.

25 yılı aşan bilişim sektörü tecrübesi ile Yaz, İnsan Kaynakları Yönetimini süreklilik taşıyan prensipler çerçevesinde 3 ana organizasyon olarak yapılandırmıştır: Bankacılık, R&D ve Operasyon bölümlerinde toplam 92 kişi çalışmaktadır.

Yaz Bilgi Sistemleri gerek çeşitli uzmanlık alanlarında tecrübesi olan adaylar için gerekse eğitim yaşamlarında çeşitli başarılara imza atarak gelen yeni mezunlar için etkin kariyer planlaması yapabilmekte ve işgücünü 26 yaş ortalamasında tutarak dinamizmi ön plana çıkarmaktadır.

İletişim


Yaz Bilgi Sistemleri ve Tic. A.Ş.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi B-1 Blok No:105 Posta Kodu : 34220 Esenler/İSTANBUL

Tel: (212) 288 53 70 | 71 | 72

Fax: Fax: (212) 288 53 73

E-Mail:info@yaz.com.tr